22:20 Betekenis – Een bericht voor jou

22:20 Betekenis – Een bericht voor jou

22:20 Betekenis

Je hebt net wat zaken voor vandaag afgerond en de tijd gecontroleerd. Er waren enkele overeenkomende cijfers of een bepaalde cijfercombinatie.

Natuurlijk, als het een dubbel uur was, had het misschien al je aandacht getrokken. Als het enkele drievoudige spiegeluren waren, die we gaan bespreken, is de kans groter dat ze onopgemerkt voorbij gaan. Je zag het gewoon over het hoofd en ging door met waar je mee bezig was.

De volgende dag of over een tijdje, maar heel dicht bij de eerste keer dat je die uren hebt gezien, oogsten ze plotseling of zie je dezelfde cijfers in een ander formaat.

Je leest het nummer in kranten, op een billboard, ziet het op televisie, iemand noemt het of wat dan ook.

Nu, de situatie verhoogt de zuigkracht. Waarom zie je steeds dezelfde cijfers overal? Is het een soort teken?

Die sceptische en strikt rationele mensen zouden de gebeurtenis hoogstwaarschijnlijk afdoen als toeval en zouden er geen tijd aan besteden om erover na te denken.

Alleen al het feit dat je dit artikel leest, suggereert echter dat je meer interesse hebt in dergelijke mysterieuze verschijnselen, zoals spiegeluren. Het is je waarschijnlijk wel eens overkomen, dus je zou er graag meer over willen weten. Er zijn verschillende benaderingen van spiegeluurverschijnselen.In ieder geval verzekeren we je dat spiegeluren of driedubbele spiegeluren of repetitieve numerieke patronen die je blijft zien, niets bedreigends of gevaarlijks zijn.

Je zou kunnen proberen het fenomeen vanuit wetenschappelijk, theoretisch oogpunt te begrijpen, het te bekijken vanuit het perspectief van een spiritist, het als iets wonderbaarlijks te beschouwen of zelfs verschillende benaderingen te combineren. Het is goed om over zulke dingen na te denken, omdat het je eigen kijk op het leven als geheel zeker verruimt.

Er zijn veel verschijnselen die we niet volledig kunnen bevatten; we hebben nog steeds geen eenduidig ​​antwoord over de uiteindelijke gronden van ons eigen bestaan.

Hoewel we geneigd zijn te geloven dat onze hi-tech en wetenschappelijke kijk op het leven de wereld van mysterie en magie heeft beroofd, is het in feite het tegenovergestelde.

Nieuwe ontdekkingen roepen steeds meer vragen op. Het ontdekken zelf onthult nog meer mysteries; we ontdekken nieuwe puzzels die moeten worden opgelost.

Drievoudige spiegeluren

Spiegeluren zijn een interessant fenomeen dat in de moderne tijd is ontstaan. Spiegeluren zijn gebonden aan de nieuwste technische prestaties, namelijk digitale schermen, tijdweergaven. Op ouderwetse klokken kun je eigenlijk geen spiegeluren zien, laat staan ​​driedubbele spiegeluren.

Niettemin is de betekenis achter spiegeluren vergelijkbaar met die van bijpassende wijzers. Je hebt vast wel eens gehoord van het meest voorkomende bijgeloof over het matchen van wijzers.

Als je kijkt naar de klik op het moment dat de handen overeenkomen, wanneer de ene boven op de andere staat, betekent dit dat iemand aan je dacht of over je praatte, wat vaak wordt geassocieerd met een soort van romantische gevoelens.De betekenis achter spiegeluren is veel breder. Spiegeluren of driedubbele spiegeluren waren uitsluitend op digitale schermen te zien. Je kunt ze niet met kracht zien.

Spiegeluren zien er als volgt uit: 11:11, 01:01, 00:00 of anders, terwijl driedubbele spiegeluren minder snel de aandacht trekken en er als volgt uitzien: 11:12, 22:21, 00:01 et cetera . De reden waarom de eerstgenoemde gemakkelijker op te merken zijn en misschien explicieter in hun symbolische boodschap, is hun symmetrie.

Maar herhaling zorgt ook voor een soort symmetrie en trekt onze aandacht. Daarom kunnen drievoudige spiegeluren even krachtige berichten verzenden als perfect symmetrische dubbele spiegeluren.

Ze gebeuren schijnbaar bij toeval. Als ze steeds weer opnieuw optreden, wordt dit als een teken beschouwd. Wat voor teken? Er zijn verschillende verklaringen. Alle worden geassocieerd met numerologie en numerieke trillingen.

Laten we eens kijken wat het betekent om spiegeluren te zien en hoe het fenomeen vanuit verschillende posities kan worden verklaard.

Betekenis van spiegeluur

Een interessante theorie die waarschijnlijk diegenen zal behagen die niet geneigd zijn tot bovennatuurlijke en mystieke verklaringen, is de theorie van synchroniciteit. Deze theorie probeert de wereld te begrijpen door middel van associatieve betekenissen.

Met andere woorden, alles wat gebeurt met een reden die te vinden is in een associatie met een andere gebeurtenis. Deze overtuiging is gebaseerd op het idee van een collectief onbewuste dat archetypische betekenissen opslaat.

Daarom kunnen gebeurtenissen of dingen die volkomen zinloos lijken en in de eerste plaats geen verband houden, logisch zijn als je ze eenmaal in verband brengt.In dit opzicht kan het vreemde voorkomen van spiegel- of driedubbele spiegeluren net zo goed in verband worden gebracht met bepaalde gebeurtenissen in je leven, de huidige fase van je leven, je gevoelens, gedachten, houdingen et cetera.

Theorie van synchroniciteit verklaart de wereld door middel van associaties die dingen betekenis geven.

Dit idee is zeker iets om over na te denken de volgende keer dat u spiegeluren of repetitieve getallenreeksen op andere plaatsen ziet.

Hoewel onze focus voornamelijk ligt op spiegeluren, als je dezelfde reeks blijft zien maar in een ander formaat, zou het zelfs kunnen worden gezien als een ‘verlenging’ van de oorspronkelijke boodschap, niet in betekenis, maar in het belang ervan.

Astrologie en numerologie

Astrologie en numerologie zijn twee pseudo-disciplines die vaak worden gecombineerd. Astrologie wordt meestal geassocieerd met numerologie door het idee van een geboortenummer dat een ander nuttig pad zou kunnen zijn om geboortekaarten te begrijpen en alles wat met het lot van een persoon te maken heeft, zoals beschreven in het begin.

Numerologie is wat we essentieel vinden om spiegel- en drievoudige spiegeluren te begrijpen.

Volgens de numerologie, die in wezen de wetenschap van getallen is, hoewel een alternatieve, pseudo-wetenschap, die niet officieel als legitiem wordt erkend, hetzelfde als het geval is met astrologie.

Numerologie is gebaseerd op het idee dat de wereld uit getallen bestaat. Met andere woorden, alles wat bestaat kan worden uitgedrukt in de vorm van getallen. Getallen zijn dus constitutieve deeltjes van ons rijk.

Elk nummer bezit een specifieke vibratie die in de kern de vibratie van universele energie is. Elk nummer heeft een andere vibratie en dus hebben alle dingen verschillende soorten energieën gecombineerd.

Spiegeluren vertegenwoordigen dus speciale combinaties van dergelijke energieën en zijn bedoeld om een ​​specifieke boodschap uit te dragen.

Ze zijn ook symbolisch; symboliek van getallen is nauw verbonden met hun trillingen.

Nummer en Spiegeluur

Meer spiritualistische benadering van spiegel- en drievoudige spiegeluren, dicht bij de numerologie als geheel, maar verschillend van de synchroniciteitstheorie in zijn aard is de engelachtige numerologie.

Engelachtige numerologie geeft dezelfde betekenis aan getallen als numerologie, maar men gelooft dat beschermengelen degenen zijn die dergelijke numerieke berichten naar mensen sturen. Volgens dit geloof zijn engelen beschermgeesten die over ons waken.

Elk mens heeft zijn bewakers. Deze engelachtige wezens hebben geen ego, geen vrije wil zoals de onze, geen stoffelijk lichaam, hoewel ze in staat zijn een fysieke vorm aan te nemen.

Dat zouden ze echter zelden doen. Hun rol als bewakers is niet om te voorkomen dat het kwaad gebeurt of om ons op een specifieke manier te laten handelen. Het zijn gidsen; ze willen onze eigen mogelijkheden op de best mogelijke manier gebruiken.Ze opereren via verborgen kanalen, voor het doel, precies omdat het erom gaat je eigen potentieel alleen te herkennen. Cijfers zijn om twee redenen een perfect kanaal voor engelachtige berichten.

De eerste is, uiteraard, omdat getallen dragers zijn van universele energieën, ze bevatten het binnenin of het bestaat op zichzelf uit getallen. De andere is praktischer; we hebben de neiging om over de wereld na te denken via getallen.

22:20 – Symboliek en betekenis

Driedubbel spiegeluur 22:20 ziet er in eerste instantie zeker niet interessant uit.

Bovendien, als het nummer 2220 overal blijft voorkomen, moet het een soort teken zijn. Triple mirror hour 22:20 is een boodschap van mysterieuze waarde.

Het is een getal dat spreekt over iets groots; het is een getal dat spreekt over het levensdoel. Het betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken als u zich een beetje verloren voelt in de tijd of verward bent over uw eigen verwachtingen, dromen en houdingen. Het is volkomen normaal om het gevoel te hebben dat je geen idee hebt wat je van het leven wilt terwijl je op het punt staat een oorzaak te vinden.

Deze boodschap is die van goddelijke leiding en zou je moeten troosten in tijden van grote onzekerheid, wat zelden iets is dat in een oogwenk gebeurt en dan vervaagt.

Dit is de boodschap van levensveranderende kansen, maar niet die waarvan we denken dat ze films kijken en boeken lezen over zelfrealisatie of zo.Het proces om de oorzaak te vinden om voor te staan ​​is lang en kan vermoeiend zijn, maar geduld, toewijding en vooral geloof in het ultieme goede daarin is de sleutel.

Wat betekent 22:20 geestelijk?

In spirituele termen bestaat deze numerieke combo uit twee krachtige getallen, 2 en 0. Nul versterkt altijd de energie van het getal waar het naast staat, dus we kunnen aannemen dat de energie van de twee sterk is.

Aan de andere kant wordt nummer 0 hier drie keer achter elkaar gezien, wat suggereert dat de energie alleen al sterk is. Nul staat voor het eeuwige, het oneindige; het is het getal dat zowel de volheid als de leegte vertegenwoordigt, alfa en omega, karmische cirkel.

Zero verbrijzelt de dromen in stukken, maar geeft ook oneindige hoop. Het betekent dat alles één is en dat niets één is. Het is inderdaad een getal om over na te denken of helemaal niet. Nul betekent dat je lot een onderdeel is van het universele lot, wat betekent dat alles wat je doet is, op een manier die bedoeld is te zijn.

Dat is een zeer geruststellend deel van zijn vibratie, omdat het je hoop geeft op een positief resultaat van je eigen inspanningen, of ze dat nu ook mogen zijn.

Nummer 2 staat hier voor de noodzakelijke balans, die voorkomt dat je verdwaalt in al dit metafysische geklets.

Twee staat voor je verbinding met de werkelijkheid; het staat voor balans, harmonie in en met de wereld, vriendelijkheid, ontvangen en geven, delen, paren, verbindingen, samenwerking, liefde, onvoorwaardelijke liefde. Two staat voor verbindingen, relaties, vriendelijkheid en zorg.2220

Nummer 2220 is in de kern, nummer 2, vanuit het aspect van numerologie.

Als je die cijfers bij elkaar optelt, kom je natuurlijk uit op twee. Het betekent dat het cijfer 2 een stabiele ondertoon is in deze combinatie.

Het is volkomen logisch, aangezien de overweldigende energie van nul erg sterk is. Deze ‘dubbele’ 2 zorgt gewoon voor een goede balans tussen de energieën waar we het over hadden.

Wat te doen als u 22:20 ziet?

Als je dit driedubbele spiegeluur of het getal 2220 of de reeks in een ander formaat blijft zien, betekent dit dat je op de rand van iets groots staat, in termen van enkele onthullingen die verband houden met jezelf.

Het betekent dat je niet in paniek moet raken als je het gevoel hebt dat je verdwaald bent in je eigen tegenstrijdige standpunten en niet weet wat je van het leven kunt verwachten. Het is een lang proces, het vereist geduld, en je hoofd niet verliezen, en dat is waar deze boodschap je bij wil helpen.

Overzicht

Triple mirror hour 22:20 gaat zeker over de spirituele reis en zelfinzichten.

Het is een boodschap over levensveranderende fasen, niet onmiddellijke, plotselinge veranderingen waar we op de een of andere manier aan gewend zijn geraakt te denken als iets dat zou moeten gebeuren.

Het gaat erom jezelf geleidelijk te leren kennen, zonder het contact met de wereld om je heen en de mooie, zorgzame mensen die je in je leven hebt te verliezen.

Show Buttons
Hide Buttons