Numerologie 128: Betekenis en Symbolen

Numerologie 128: Betekenis en Symbolen

Numerologie 128

Onze beschermengelen kunnen niet rechtstreeks met ons communiceren, daarom sturen ze ons op verschillende manieren indirecte berichten.

Maar waarom is dat eigenlijk? Omdat de engelen de boodschappers van God zijn, zijn ze niet verantwoordelijk voor de communicatie met ons. Als je vragen hebt, stel ze dan rechtstreeks aan het universum! Het zal antwoorden.

Elke engel die contact met je wil opnemen, heeft hoogstwaarschijnlijk geen goede bedoelingen.

Je moet weten dat er niet alleen goede engelen zijn, dus wees voorzichtig als je op reis bent met je astrale lichaam of iets anders. Ik zal hierover meer schrijven in een ander artikel.

Nummer 128 – Wat betekent het?

Als er een verkeerd begrepen uitdrukking en nummer is, is het 128! Symbolisch vertegenwoordigt dit getal de vrije wil, de wet van cycli en onsterfelijkheid. Laten we dit allemaal bespreken en proberen de basis te begrijpen.We kunnen afleiden dat de 128 de wet van manifestatie concretiseert, in het echte, het pragmatische, de materie, de logica, in waarheid, in volume; het is de wet in goede staat, alles wat wordt gedaan genereert een logisch gevolg (karma) vandaar het concept van rechtvaardigheid dat aan dit aantal is verbonden.

Het vormt deze logische opeenvolging van oorzaken en gevolgen en bovendien de beheersing ervan, die tot het “gewenste” resultaat leidt.

Dit is wat we de rest noemen, kracht! Samenvattend komt de octonaire overeen met de Wet in actie waaraan hij zich onderwerpt omdat hij het heeft begrepen; hij beheerst daarom zijn bestemming, niet langer onderworpen te zijn aan enige andere invloed en heeft logischerwijs de kracht om zichzelf te realiseren.

Het is duidelijk een spiritueel standpunt over de oorsprong van dit nummer; dus de transcriptie in onze meer materiële wereld wordt eenvoudig:

Noodzaak om een ​​rechtssysteem te respecteren (wat het ook is), een voorliefde voor macht in het kort, een sterk gevoel voor logica en de soepele gang van zaken, hebzuchtig epicurisme, smaak voor zwaartekracht, het zware.

Laten we verder gaan met de praktische beschrijving. In de meeste boeken wordt de 128 die synoniem is met macht vaak beschreven als een factor voor sociaal succes, een krachtige en gezaghebbende trigger voor ambitie. Dit is enigszins waar als het gaat om het levenspad, maar niet altijd.

Aan de andere kant, in de uitdrukking, zal het tijd kosten voor de persoon die het heeft om de voorgaande aspecten kwalitatief uit te drukken.

Over het algemeen had de 128 een jeugd die werd gekenmerkt door een zeer sterke educatieve druk, autoritaire ouders of eenvoudigweg de verstikkende aanwezigheid van een religie of een doctrine.Het kind, uitgewist en discreet, zal een rigide waardesysteem gebruiken om zichzelf uit zijn ouderlijke omgeving te bevrijden, totdat hij weer wordt vrijgelaten en een meer flexibele wet nadert.

Hij zal actief proberen zichzelf te bevrijden van zijn kinderverboden om eindelijk zijn volledige bevoegdheden te kunnen uitoefenen.

Aanvankelijk lijdt de 128 vaak aan een gevoel van onmacht dat hij weigert te erkennen, dit is zijn grootste probleem.

Hoe dan ook, de 128 is genereus, moedig, vrijwillig, strijdlustig, maar dan erg persistent en ultrabestendig. Hij mist nooit, hij vermijdt eenvoudig een confrontatie met een probleem waardoor hij zich machteloos zou kunnen voelen.

De geheime betekenis

De 128 is, net als alle masternummers, erg in de mode alsof hij ons in zijn thema als winnaar van een loterij heeft uitgeroepen, waardoor we ons “geniaal” tegenover de wereld hebben onthuld.

De 128 is natuurlijk speciaal, zoals alle nummers, dus vervang niet alle 4, 13, 31 door 128 zodra de gelegenheid zich voordoet. Ik moedig je aan om de site te bekijken, die de taak vooraf kauwt en je vertelt of je een dergelijke gebeurtenis hebt.

Zijn is beter dan hebben, goed leven wat je bent, vertegenwoordigt onze essentie en onze ware kracht in tegenstelling tot de fantasie van een onbeperkt potentieel dat in handelsboeken wordt verteld. Het hebben van een 128 heeft vooral een 4, met al zijn kenmerken, maar met een andere manier van “actie”.

Vergeet nooit de nummers van meesters dat hun reductie verwijst naar hun spirituele wortels. Hoe dichter een getal bij eenheid is, hoe dichter het bij de Geest is!

De 128 is geen uitzondering op deze regel. Dit type nummer komt zeer vaak voor zonder opgemerkt te worden; niettemin zullen de weinige “verschillen” die we zullen beschrijven, dienen om hun vertegenwoordigers op zoek te gaan naar sleutels.

In de meeste gevallen hebben de houders een klassieke type 4-cursus, behalve dat ze deze niet als de laatste aannemen. Net als de 11 die niet tevreden is in de pure 2, is de 128 niet comfortabeler in zijn dubbelganger.

Achter een dagelijks leven dat geobsedeerd is door een zoektocht naar veiligheid, blijven begraven dromen bestaan, onredelijk (in elke zin van het woord) bewogen door onverklaarbare of onverklaarbare stromingen, net zo onredelijk.

De masternummers zijn gefuseerd omdat twee dezelfde nummers ze parallel samenstellen. Als de 11 de samensmelting van de geslachten zoekt, namelijk de mannelijke en vrouwelijke principes, met als doel de hereniging van het wezen, zoekt de 128 wat hem betreft de vereniging van de lagere en hogere polen, van beneden naar boven, van het intellect met de geest, met als doel perfecte knowhow.

Zijn twee 128 komen overeen met het gesynchroniseerde dubbele luisteren van de superieure wil en van de menselijke wil voor de verwezenlijking of zelfs van de versmelting van deze twee soorten wil, zelfs als dat betekent dat het zijn eigen wil negeert.

De 128 belichaamt het syndroom van de profeet en de 22, het syndroom van de heilige. De 4 doet alles goed, de 128 doet dezelfde ‘werk’-versie. Hij probeert in hem de synthese van involutie en evolutie te realiseren. Laten we pragmatischer zijn om te begrijpen hoe het allemaal werkt in de ‘realiteit’.

De 11 vertrouwt op zijn twee 1’s voelt dingen, de 128 realiseert zich omdat hij gehoorzaamt, zonder altijd te voelen; de een bedient de wereld van ideeën terwijl de ander de wereld van acties bijna instinctief bedient.

Liefde

De 128 vertrouwt op stromen die hij als hoog waarneemt en vervolgens uitvoert, daarom is het essentieel dat hij goed verlicht, gebalanceerd en vooral recht is.

Het idee van verheffing in onze samenleving verwart sociale schaal en grootsheid van de ziel; het is natuurlijk de laatste die de voorkeur verdient.Hoe dan ook, een ongehinderde 128 (educatief of anderszins) zal zijn waanzin accepteren, zijn marginaliteit om op zijn eigen manier in deze wereld te werken, heel vaak in materiële termen.

Hij wordt dan gepresenteerd als briljant, onvermoeibaar, onbegrijpelijk, fenomenaal en karakteristiek, zelfs tiranniek.

Zijn kwetsbaarheid ligt in het vermogen om enerzijds in zijn waarden te geloven en anderzijds dat zijn waarden goed geïnspireerd zijn omdat de 128, onthouden, de wetten van bovenaf gehoorzamen.

Hij moet er daarom in pathologische gevallen op letten zijn egoïstische wanen niet te verwarren met een hogere orde stroom, die dan zou leiden tot “psychose” of een sterke neiging tot overtredingen, in welk geval hij zijn regel zou maken.

Een dubbele twee vereist veiligheidsmaatregelen. Aan de emotionele kant heeft deze uitdrukking de keuze tussen een vals 4 leiden, met een stabiel gezinsleven zolang de frustraties draaglijk blijven, en de ware essentie ervan beleven, veelbewogen en opwindend met een beetje tijd voor het gezinsleven, ondanks alles in evenwicht.

De 128 bewezen zijn atypische, intrigerende, buitengewone, onbegrijpelijke maar fascinerende mensen zolang ze maar naar een minimum luisteren; Het is daarom moeilijk om er een welsprekend psychologisch portret van te maken, ze gehoorzamen aan regels die ons begrip tarten.

Op professioneel niveau vinden we ze vaak in administratie, boekhouding als ze in modus 4 zijn (zie uitdrukking 4) en in modus 22, in de architectuur, posities met grote verantwoordelijkheid en kunst.

Alles wat hier wordt genoemd, is uitsluitend bedoeld om u dit nummer te laten voelen, niet om het volledig te beschrijven.Interessante feiten

Zijn besluitvorming is duidelijk, snel en helder, niet gestoord door emotionaliteit omdat logica boven alles gaat. Zijn gevoel voor orde is aangeboren, of het nu gaat om objecten of ideeën, hij zal soms moeten verzachten omdat het een beetje dwingend is.

Begiftigd met het gevoel van rechtvaardigheid, steunt hij onrechtvaardigheid (die hem teruggeeft) niet en probeert hij de door hem gekozen wet te respecteren.

Deze natuurlijke burgerwacht wordt beoordeeld en verdwijnt met de voor- en nadelen die dit inhoudt; hij kan meedogenloos zijn als meedogenloos.

De agressiviteit is evenredig met het vermogen tot realisatie maar verbergt achter deze gevel veel vriendelijkheid.

Hij voelt een grote behoefte om te werken en om nuttig te zijn, het is essentieel! Wat hij doet, moet gevolgen hebben voor de dingen, laat ik zeggen. Een 128 zonder verantwoordelijkheid, zonder nut, zal langzaam stikken.

Zijn efficiëntie is formidabel evenals zijn gevoel voor humor, ja, humor begint met een H. Als een meester in karma (zie aan het begin), is hij gefascineerd door de kwestie van de dood, een thema dat zijn reflecties, zijn humor of zelfs zijn beroep.

128

Het zien van nummer 128 om je heen is nog een reden om je hart te openen en te gaan geloven in de doelen die je voor je hebt.

Show Buttons
Hide Buttons