Numerologie 139: Betekenis en Symbolen

Numerologie 139: Betekenis en Symbolen

Numerologie 139

Als er een nummer is dat passie ontketent en in ieder geval niet onverschillig blijft, is het de 139.

Object van alle fantasieën en alle overtuigingen, de 139 roept geluk op voor sommigen en ongeluk voor anderen.

Nummer 139 – Wat betekent het?

Voor degenen die bijbelse verwijzingen claimen, is het ook synoniem met verraad en in het bijzonder dat van Judas, de dertiende apostel.

Laten we dus eens kijken naar wat de numerologische wetenschap over dit alles zegt …

Omdat het waar is dat op het gebied van overtuigingen dit nummer 139 niet zo’n goede pers heeft als ze zeggen. In het Hebreeuwse alfabet is de dertiende letter bijvoorbeeld niets anders dan de letter die de dood symboliseert!

Kortom, niets bemoedigend! Als we het hebben over waarzeggerij, is het vonnis niet beter … dus blad 139 van het beroemde Tarot-spel van Marseille (het anonieme geheimzinnige) is niets anders dan dat van de maaier, dat wil zeggen van de dood!En inderdaad, in de numerologie vertegenwoordigt en symboliseert het getal 139 het einde van een cyclus.

Het is dus geen echte dood maar slechts het einde van een periode … en dus het begin van een andere …

De 139 roept dus veel meer een beslissende overgang op dan het puur en eenvoudig verdwijnen van iets.

Er is dus een echte versmelting tussen verleden en toekomst in een heden dat dan dient als draagtijd. Nieuwigheid wacht de 139 op alle gebieden van zijn bestaan.

Dit betekent dat de bedrijfscycli vrij kort zijn en dat de levensduurveranderingen daarentegen zeer talrijk zijn. Het liefdesleven van de “139” is met name behoorlijk chaotisch in het algemeen. Passie is er vaak, maar duurt maar kort.

De “139” hebben er geen last van, want in het algemeen zijn zij het die hun partner verlaten.

Aan de andere kant, en zelfs onbewust, veroorzaken ze vaak sentimentele schade om hen heen. In het professionele veld is deze dringende behoefte aan verandering ook zeer aanwezig.

Daarom hebben de “139” zelden lineaire en stabiele carrières. Ze maken vaak moeilijke periodes van werkloosheid door, maar slagen er toch in om positief te herstellen.

Het andere algemene aspect dat hij zich van de 139 moet herinneren, is dat hij een zeer contrasterend leven leidt. Er is echt geen plaats voor eentonigheid thuis! Of het nu in geluk of in ongeluk is, de gebeurtenissen die elkaar in haar bestaan ​​volgen, zijn altijd duidelijk en hebben ernstige gevolgen.

Of het nu op financieel, romantisch of professioneel gebied is, de “139” doorloopt alle situaties en alle stemmingen. Ze navigeren altijd met ongelooflijke behendigheid tussen mislukking en succes en uiteindelijk heb je de indruk dat niets hen echt kan bereiken.We zijn dus ver verwijderd van het hierboven genoemde zwarte idee van de dood! En in werkelijkheid zijn de ‘139’ wezens die overlopen van leven en energie en iedereen meesleuren in hun indrukwekkende wervelwind.

Kortom, als u een partner met een kalm en sereen leven wilt ontmoeten, vermijd dan de “139”!

Eeuwigdurende transformatie en opeenvolgende vernieuwingen: dit is de essentiële symbolische inhoud van het getal 139. En dat is waarschijnlijk de reden waarom de inboorlingen van de 139 zelden onverschillig blijven.

De geheime betekenis

Het nummer 139 intrigeert ons allemaal en daarom wijden we dit artikel eraan. Er zijn inderdaad veel geruchten over nummer 13, legendes en adembenemende verhalen.

In veel culturen wordt dit aantal gelijkgesteld met pech. Maar wat leert nummer 139 ons volgens numerologie?

Symbolisch wordt het getal 139 geassocieerd met het mysterie van de dood. Wanneer we spreken over de dood in het esoterische of spirituele rijk, stellen we het gelijk aan een verandering, niet aan een einde.

Vanuit een beperkt gezichtspunt associeert men de dood met iets negatiefs, maar vanuit een onbeperkt gezichtspunt en het zoeken naar de zin van het leven is de dood slechts een doorgang om een ​​superieure staat te bereiken.

Het nummer 139 in de numerologie wordt geassocieerd met veranderingen, onvoorziene gebeurtenissen of situaties die op een gegeven moment kunnen worden gelijkgesteld met een ‘spirituele dood’, de ‘symbolische dood’, iets dat moeilijk te accepteren is, maar in de meeste gevallen is het een pad, een evolutie naar een staat van beter begrip en persoonlijke groei.

Zoals we weten, is nummer 139 door de geschiedenis heen omringd door een negatieve, sinistere lading, zoals de 139 boze geesten van de Joodse Kabbalah.

In verschillende culturen is hieraan bijzondere aandacht besteed. Wat we wel weten, is dat sommige beschavingen zoals de Maya’s 139 echt als een heilig getal hebben beschouwd.

Er zijn 139 lunaties of 139 nieuwe manen op een jaarlijkse cyclus, wat behoorlijk belangrijk is en in andere culturen wordt het met liefde geassocieerd.

Dit is waarom de negatieve lading waarmee we dit nummer hebben geassocieerd in zekere zin gewoon een verkeerd begrip van zijn spirituele plan is.

Er zijn door de geschiedenis heen verschillende voorbeelden geweest die tot deze associatie hebben geleid.

Op vrijdag de 13e werd de meest eervolle orde van de Tempeliers gearresteerd door de Inquisitie onder leiding van Philippe IV van Frankrijk, die deze orde vernietigde, aangezien de leden van deze orde wegens beschuldiging van ketterij werden gemarteld en verbrand op de brandstapel.

Aan de andere kant associeerden de Grieken dinsdag met March, de god van de oorlog. Vanuit het oogpunt van numerologie vertegenwoordigt het cijfer 1 de manifestatie en vertegenwoordigt het cijfer 3 de beweging.

De vereniging van deze twee getallen geeft het getal 4, dat de kracht vertegenwoordigt die het goddelijke plan verwezenlijkt en verwezenlijkt, daarom mag het in geen geval worden geassocieerd met pech, maar als een overgang in alle gevallen van figuren en karma.

Karma moet echter niet worden gezien als een straf, maar als een leren en bevrijding van de ziel naar haar ontwikkeling en zelfinzicht.Liefde

Ze hebben zelfs de neiging om sommigen te fascineren met hun vermogen om alle situaties met vertrouwen tegemoet te treden. En het is waar dat ze bijna alles aannemen zonder noodzakelijkerwijs hun innerlijke gevoelens te tonen. Het is dit aspect dat ze vaker zouden moeten aanpakken.

Want ook al schitteren de “139” in de samenleving, ze zijn nog steeds erg geheimzinnig en uiteindelijk behoorlijk bescheiden. Zich overgeven is niet iets natuurlijks voor hen.

Bovendien geven ze er de voorkeur aan om sommige van hun gevoelens diep van binnen te begraven om ze niet te hoeven uiten …

Laten we eraan toevoegen dat de “139” vaak een overvolle seksualiteit heeft. Loyaliteit is niet echt iets voor hen.

Ze kunnen zich op dit niveau zelfs soms gedragen als echte roofdieren. Daarin schuilt bovendien een belangrijk kenmerk van hun persoonlijkheid: ze vinden het moeilijk om te worden geweigerd en erg ziek dragen het gevoel van frustratie.

Er is dus een kleine ‘verwende kind’-kant die de mensen om hen heen snel kan irriteren.

Een uitdaging op dit gebied lijkt nodig als ze niet willen dat hun vrienden de een na de ander verdampen …

Interessante feiten

Ah dit beroemde nummer 139, het object van alle angsten, fantasieën en bijgeloof.

Moeilijk om te weten waar deze angst terugkomt, misschien uit de bijbel met het beroemde avondmaal van het avondmaal, waarin de 12 apostelen en Judas de dertiende man samenkomen die het lijden van Jezus symboliseert, of misschien komt het door de 139 it-brief van het Hebreeuws alfabet dat de dood aangeeft.

Misschien nog uit de oudheid toen Philippe II van Macedonië zijn beeld toevoegde aan dat van de 12 goden en kort daarna werd gedood, of zelfs van het bladnummer 139 (de geheimzinnige zonder naam) van de tarot van Marseille met zijn afbeelding van de maaier die de dood symboliseert .Het is moeilijk om precies te zeggen waar deze fobie van nummer 139 teruggaat.

In de numerologie symboliseert de 139 het einde van iets en het begin van iets anders. Met andere woorden, de “dood” van het ene en de wedergeboorte van het andere.

De 139 symboliseert een belangrijke verandering, die in de goede of verkeerde richting kan zijn.

Transformatie en vernieuwing is wat het getal 139 symboliseert in de numerologie. De 139 is een teken van nieuwbouw, nieuwe bases en een grote verandering.

In sommige gevallen kan de 139 ook significante seksualiteit of een zekere agressiviteit uitdrukken.

139

De 139 is op zichzelf niet goed of slecht. Dit kan een zeer pijnlijke scheiding aankondigen, zoals een zeer gelukkige sentimentele ontmoeting, een groot financieel verlies of een zeer belangrijke winst, een groot succes of een bittere mislukking, een groot keerpunt, kortom, een grote verandering in de situatie van de persoon.

Show Buttons
Hide Buttons