Engelengetal 777: interpretatie en betekenis

Engelengetal 777: interpretatie en betekenis

Engelengetal 777

Engelen getallen 777 – Betekenis en symboliek

De aanname dat in deze wereld niets toevallig en doelloos is, kunnen we bevestigen dat deze verklaring met alle middelen waar is; om de menselijke wezens en hun gebeurtenissen te begrijpen, moeten we aantallen en hun trillingen en hun effect op het menselijk ras overwegen.

De cijfers kunnen dienen als de zuiverste weerspiegeling van de algemene wetten waaraan we zijn onderworpen; zij zijn de ultieme kennis van de kosmische krachten en hun invloed op de mensheid. Numerologie ontdekt hoe en waarom getallen de menselijke wereld beïnvloeden, en wat de berichten zijn die engelen ons sturen. Het is een uitdagende taak, maar de complexiteit van getallen kan worden overwonnen.

Oude studies beweren dat de sleutel tot het herkennen van de kosmos en hogere rijken in het algemeen, we moeten voldoen aan de natuurwetten, en we kunnen dat doen met een begrip van de engelenaantallen en hun betekenis. Veel mystieke leraren, vooral in Rusland en China, zeggen dat de cijfers de beste benadering zijn van de goddelijke waarheden.

Ze beweren ook dat we de engelenaantallen moeten benaderen, niet op een kwantitatieve manier, maar op een kwalitatieve manier – we moeten de inhoud ervan begrijpen. In deze context zijn zij onze aanwijzing voor de eeuwige waarheden en hun begrip is een voorwaarde voor het loslaten van de vatbaarheid voor het lot.Vóór dit begrip, observeren mensen getallen geheel anders; ze werden alleen in bepaalde omstandigheden uitgesproken omdat ze worden beschouwd als entiteiten uit immateriële werelden. Wanneer mensen de getallen bestuderen, moeten ze uitgaan van de initiële staat van eenheid tot de wereld van dualiteit, het verwerven van ervaringen in deze wereld, en ten slotte de transcendentie en het bereiken van de hernieuwde staat van integratie.

Zowel engel als reguliere numerologie door getallen komen tot de basisprincipes van alles wat ons omringt en alles wat ons tot mensen maakt. Door deze wetten te kennen, komen we tot de mogelijkheid om de structuur van de wereld te begrijpen en verder te gaan dan de illusie die we dagelijks leven – er is veel meer te zien en te begrijpen, er is iets belangrijker dan het voor de hand liggende.

We benadrukken vaak dit proefschrift, en sinds het begin der tijden is er de herkenning van de integrale trillingen die tot nummers behoorden (vooral die van 0-9). Afhankelijk van de specifieke vibratie heeft elk nummer meegewerkt aan het creëren van de realiteit die ons omringt, en heeft het tegelijkertijd de mogelijkheid geboden om het te transformeren naar iets ingewikkelder. In het geval van twee, drie en meer cijfers door hun trillingen te combineren, kunnen we veel meer zien – de hele fysieke en spirituele wereld.

Engelen getallen 777 – wat betekent het?

Het engel nummer 777 is, zoals sommige numerologen graag zeggen, personen die zo specifiek en uniek zijn (zelfs bizar door sommige claims), met het uitgesproken intellect en ontwikkelde intuïtie. Het zijn individuen die kwaliteitsbeslissingen kunnen nemen die op de lange termijn de hele mensheid ten goede kunnen komen. Ze zijn gezegend met veel talenten; ze houden van muziek, schilderen, dansen en elke spirituele discipline – hier kunnen ze hun beroep en bron van inkomsten vinden.Heel vaak zijn ze zich niet bewust van deze vaardigheden, dus hebben ze iemand anders nodig om ze te sturen, ze hebben begeleiding en advies nodig. Ze hebben de neiging om te dromen en weg te lopen van de realiteit, dus ze hebben betrouwbare en betrouwbare vrienden nodig die hun stem van reden zullen zijn.

Veel mensen die nummer 777 in engelnumerologie zijn, streven naar spirituele inzichten en zijn erg geïnteresseerd in alles wat mystiek, paranormaal en religieus is – alles wat niet van deze wereld, immaterieel. Hun leidende licht is het mysterie en de geheimen; hun leven kan ook geheim zijn. Deze mensen zijn gevoelig voor mystiek en occultisme en zijn altijd op zoek naar kennis; nummer 777 is gewijd aan het leven voor slechts één doel. Ze maken zich nooit zorgen over rijkdom en sociale status; ze zijn blij als hun levensdoel is bereikt, wat dat ook mag zijn. Deze personen bezitten een briljante geest die in staat is om zowel materiële als spirituele aspecten in één geheel te verenigen, wat niet typisch is voor andere getallen in de engelnumerologie.

Over andere mensen, wanneer ze hen observeren – nummer 777 is koelbloedig en kalm, en in werkelijkheid leiden ze een turbulent en verrassend leven. Ze reizen graag naar verre oorden en hun aanwezigheid is ongewoon en vol onverwachte gebeurtenissen. Mensen willen dicht bij hen zijn omdat ze fascinerend en onderhoudend zijn, veel avonturen zijn mogelijk wanneer nummer 777 in de buurt is.

Soms ontwikkelt nummer 777 tijdens het leven een genezend vermogen of andere bovennatuurlijke vermogens zoals profetie, of bereiken ze bekendheid tijdens of na het leven – dit is niet iets wat ze willen, het gebeurt gewoon.

Hun fout is dat ze niet altijd de kracht en het zelfvertrouwen hebben en dat nummer 777 vaak depressief en melancholisch wordt – ze drinken zelfs overdreven veel. Ze kunnen herstellen, maar het is heel moeilijk.

Geheime betekenis en symboliek

De specifieke numerieke combinatie geeft tot zeer specifiek nummer 777 de mogelijkheid om materiële (menselijke) wereld en ervaringen te scheiden van de spirituele wereld. Nummer negen, of in dit geval drievoudige nummer negen – de kracht ervan wordt verbeterd tot het maximum geeft zoveel. Hij geeft mensen die onder zijn invloed staan ​​wijsheid, spirituele kwaliteiten en paranormale vermogens; hij maakt mensen intuïtief en in staat zichzelf te binden aan hogere bestaansniveaus.

In de numerologie wordt zeven beschouwd als een zeer spiritueel getal met de meest diepgaande kwaliteit; het behoort tot de heilige getallen; hij heeft krachtige vibratie en overtreft andere nummers in engelnumerologie. Zeven is het dominante getal, en ondeelbaar (wiskundig), het heeft veel kracht en originaliteit. Het is een spiritueel getal in de zin dat het de waarheid zoekt en volgt. Mensen die onder invloed zijn, zijn gezegend met veel talenten en vaardigheden – ze hebben een hoge creativiteit en originaliteit, die ze overvloedig gebruiken.

Liefde

Elk nummer in de numerologie toont specifieke energie en trillingen, en bepaalde trillingen kunnen ook worden tentoongesteld in het liefdesgebied. De harmonie tussen twee mensen heeft zelfs bepaalde trillingen en moet als zodanig worden waargenomen.

Engelnumerologie kan het individu helpen om een ​​specifieke tijd en plaats te vinden wanneer het het beste is om een ​​liefdesrelatie / huwelijk te beginnen of om te zien welke persoon het meest geschikt is voor hem. Afhankelijk hiervan kunnen deze kenmerken positief of negatief zijn – getallen laten zien wat de beste tijd is om actie te ondernemen. Op een bepaald moment zullen liefdeskansen bijvoorbeeld worden vergroot, dus als het doel is om liefde of harmonie te zoeken met behulp van numerologie, zal het ons helpen om te zien wat het juiste moment daarvoor is. Anders kunnen de kansen op liefde voor altijd verloren gaan.

Als we nu nummer 777 bespreken en van relaties houden, kunnen we zeggen dat die mensen mooi zijn en veel passie in zich hebben. Omdat nummer 7 het principe van veelheid, progressie en intensiteit symboliseert, en nummer 777 zo verliefd is – zijn behoefte is diep.

Liefdesrelaties met de mensen die nummer 777 zijn in de engelnumerologie zijn altijd vol van transitie en veel veranderingen. Deze mensen kunnen duurzame relaties hebben, maar niets is zeker voor hen; nummer 777 vereist vrijheid, verandering en activiteit. Hun partner moet begrijpen en accepteren dat ze hun vrijheid moeten hebben en niet zonder kunnen. Nummer 777 heeft een avontuurlijke geest op het gebied van romantiek en willen zoveel mogelijk ervaring en waarheid hebben, ze geven hun partners geen valse hoop en zijn eerlijk tot het uiterste.

Ze hebben een uniek magnetisme dat anderen erg leuk vinden. In liefde zijn het romantische personen die verbinding zoeken op spiritueel niveau, en hun aandacht is essentieel. Ze zijn op zoek naar een partner die ze begrijpt en accepteert zoals ze zijn.Interessant feit

Hier kunnen we enkele fascinerende aspecten van het getal 777 zien; het heeft een aantal belangrijke connecties, in religieuze, mystieke en politiek moderne zin.

Volgens de Heilige Bijbel, vader van de beroemde Noach (volgens de Bijbel, was de boot van Noach gebouwd op Gods bevel zodat Noach zichzelf en zijn gezin, evenals de dieren van de zondvloed, zou redden en zodat zij de wereld kunnen houden) had een naam Lamech, en volgens het religieuze schrift leefde hij precies 777 jaar.

Vervolgens wordt in het jodendom in hun heilige teksten gezegd dat de getallen als heilig worden beschouwd en dat individueel nummer 7 als een heilig getal wordt beschouwd, en nummer 777 het ultieme en belangrijkste nummer dat in de wereld kan worden gevonden .

In het christendom wordt zeven verondersteld het heilige getal te zijn en er zijn veel redenen voor die bewering. God schiep een wereld in zes dagen en hij rustte op de zevende dag, en de mens, zo onvolmaakt werd geschapen op de 7e dag.

Nummer 777 wordt door sommige studies beschouwd als perfectie, de Heilige Drie-eenheid – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Cabalistische geschriften spreken ook van het getal 777, en ze beweren dat het een perfect en heilig getal is dat alle belangrijke kwesties in de wereld verklaarde.

In andere tradities en studies is zeven het getal dat de schepping en het universum bij elkaar houdt, en het is het perfecte getal, de weergave van de God Schepper zelf.

Veel wereldenculturen zand mythologische lessen spreken van zeven hemelen; in de Indiase mystiek zien we de zeven chakra’s en esoterische leer beschrijft zeven scheppingsgebieden.

Het getal 7 verwijst naar een triomf van “Gods getal” 7 over de numerieke code 666 van de Duivel, zegt een numeroloog.Engelen getal 777

Je hebt het nu miljoenen keren gehoord, dat is een bepaald uur en seconde, en dat je een wens zou moeten doen – maar we doen dat nooit, we negeren die suggestie.

Degenen die dit idee vanuit het engelenrijk hebben geaccepteerd, die een verlangen willen hebben om meer dan alleen een wens te worden, beginnen vaak getallen op te merken, zelfs op dagelijkse basis, zelfs in hun dromen. Het dient hen elke dag als een herinnering om hun intentie de ruimte in te sturen, met de gedachte dat een antwoord terug zal zijn. Sommigen begonnen te geloven dat dit het moment is waarop we een diepgaande spirituele boodschap ontvangen van onze spirituele gidsen – engelen.

Deze periode is het begin van een ontwaken van bewustzijn; duisternis zal veranderen in het licht, zeggen engelen in het bericht nummer 777. Ze zeggen dat nummer 777 zo heilig is, dat we nooit moeten twijfelen aan het belang van het stel zevens; het is de verbinding en harmonie met de aarde en de hemel; allemaal om het evenwicht te herstellen.

Nummer 777 dient als een herinnering om aanwezig te zijn en genezende bedoelingen naar de wereld te sturen – beter voor alle levende wezens. Energie, frequentie en trillingen zijn de drie manieren om de geheimen van het universum te achterhalen; engelen zeggen in het bericht nummer 777.

Show Buttons
Hide Buttons